ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι χρήσης αποσκοπούν στην προστασία των ιδιοκτητών του ιστότοπου. Οι τελευταίοι μπορούν να ορίσουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις και να πληρούν τις απαιτήσεις πληροφόρησης που τους επιβάλλονται. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού καταστήματος, οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να είναι για παράδειγμα, η προσθήκη λεπτομερειών σχετικά με τα είδη, τις τιμές, τους όρους της σύμβασης, τη λύση και την ακύρωση, οι όροι χρήσης πρέπει επίσης να περιέχουν τίτλους και να διατυπώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνεστε πλήρως με τις νομικές υποχρεώσεις σας, σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να αναζητήσετε επαγγελματική συμβουλή για να κατανοήσετε καλύτερα ποιες απαιτήσεις ισχύουν ειδικά για εσάς.